PLANLAMA​

PLANLAMA​

Planlama, ürünle ilgili verilerin analizi ile başlar.

Belirlenen hedeflere ulaşmak için kaynakların kullanımına yönelik bir program hazırlanır ve sunulur. Üretim planı, üretimin her aşaması için belirlenen hedefleri zaman dilimleri bazında ortaya koyar. Belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesi için ana hedefi destekler.

Üretim planlaması iki aşamada gerçekleşir:

Üretim programının hazırlanması ve fiili üretimin planlanması

Üretim programları, belirli bir işletmede, belirli bir zaman diliminde hangi ürünlerin, hangi miktarlarda ve zaman dilimlerinde üretileceğini gösterir. Gerçek üretimin planlanması, üretim hazırlıklarının planlanması ve prosedürün planlanmasından oluşur.